Facebook: Czcionka: Kontrast:

E-kompetencje bez barier

E-kompetencje bez barier

Projekt jest realizowany do końca października 2019r. w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

Główny cel projektu:

Projekt  „E-kompetencje bez barier”  ma na celu  doprowadzenie do faktycznego „ucyfrowienia” życia mieszkańców 65 gmin objętych działaniami z województwa warmińsko- mazurskiego (56 gmin), województwa lubuskiego (4 gminy) i mazowieckiego (5 gmin).

Projekt jest wstępem do zacieśnienia więzi lokalnych społeczności włączenie ich w „cyfrowy” świat usług publicznych.

Wartość projektu:  9 099 522,22 zł

Wartość dofinansowania:  8 606 980,49 zł

Wkład Unii Europejskiej:  7 615 788,19  zł

Planowane efekty:
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – 9 711 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby niepełnosprawne – 628
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby niepełnosprawne (kobiety) – 405 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby niepełnosprawne (mężczyźni) – 223 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku 18-34 lata – 2 901 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku 35-43 lata – 1 607 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku 44-64 lata – 3 732 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku pow. 65 lat – 1 471 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – 9 064 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby niepełnosprawne – 567 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby niepełnosprawne (kobiety) – 366 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby niepełnosprawne (mężczyźni) – 201 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 18-34 lata – 2 757 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 35-43 lata – 1 525 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 44-64 lata – 3 500 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku pow. 65 lat – 1 282 os.
 • Liczba wspartych PIAP – 113 szt.

Więcej informacji na stronie projektu :  e-kompetencje.wmzdz.pl

BIURO PROJEKTU

W-MZDZ w Olsztynie  ul. A.Mickiewicza 5 , tel.89 523 62 80, fax 89 535 39 84 , e-mail: e-kompetencje@wmzdz.pl

Zobacz również

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Szkolenia, edukacja, rozwój

Szkolenia, edukacja, rozwój

„Szkolenia, edukacja, rozwój” to grupa 9 powiatowych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od stycznia 2020 do czerwca 2021 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiat) Tytuł projektu Wartość projektu W …

Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2

Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2

„Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2” to projekt aktywizacji zawodowej, realizowany przez Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ, w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. jest …

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo