Facebook: Czcionka: Kontrast:

E-kompetencje bez barier

E-kompetencje bez barier

Projekt jest realizowany do końca października 2019r. w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

Główny cel projektu:

Projekt  „E-kompetencje bez barier”  ma na celu  doprowadzenie do faktycznego „ucyfrowienia” życia mieszkańców 65 gmin objętych działaniami z województwa warmińsko- mazurskiego (56 gmin), województwa lubuskiego (4 gminy) i mazowieckiego (5 gmin).

Projekt jest wstępem do zacieśnienia więzi lokalnych społeczności włączenie ich w „cyfrowy” świat usług publicznych.

Wartość projektu:  9 099 522,22 zł

Wartość dofinansowania:  8 606 980,49 zł

Wkład Unii Europejskiej:  7 615 788,19  zł

Planowane efekty:
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – 9 711 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby niepełnosprawne – 628
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby niepełnosprawne (kobiety) – 405 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby niepełnosprawne (mężczyźni) – 223 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku 18-34 lata – 2 901 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku 35-43 lata – 1 607 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku 44-64 lata – 3 732 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku pow. 65 lat – 1 471 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – 9 064 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby niepełnosprawne – 567 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby niepełnosprawne (kobiety) – 366 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby niepełnosprawne (mężczyźni) – 201 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 18-34 lata – 2 757 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 35-43 lata – 1 525 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 44-64 lata – 3 500 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku pow. 65 lat – 1 282 os.
 • Liczba wspartych PIAP – 113 szt.

Więcej informacji na stronie projektu :  e-kompetencje.wmzdz.pl

BIURO PROJEKTU

W-MZDZ w Olsztynie  ul. A.Mickiewicza 5 , tel.89 523 62 80, fax 89 535 39 84 , e-mail: e-kompetencje@wmzdz.pl

Zobacz również

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …

„Szkoła branżowa plus 8”

„Szkoła branżowa plus 8”

Projekt „ Szkoła branżowa plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 15.12.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 193 686,47 zł. Kwota dofinansowania: 174 317,82 zł.  …

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.3.  Cel projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania procesami instytucji oraz innowacji organizacyjnych w obszarze : …

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj zawodowo 6 Projekt „Żyj zawodowo 6” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Wartość projektu: 431 325,80 zł, w tym wkład Funduszy …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo