Facebook: Czcionka: Kontrast:

Żyj zawodowo!

Żyj zawodowo!

Centrum Edukacji w Olsztynie

Projekt „Żyj zawodowo!” realizowany przez Centrum Edukacji w Olsztynie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.
Okres realizacji projektu: 01.02.2019-31.01.2020. Wartość projektu wynosi 320 120,36 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 272 102,29 zł.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie do I.2020 roku szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) 30 mieszkańców powiatu olsztyńskiego i m.Olsztyn w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem niepełnosprawnych) poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

PLANOWANE EFEKTY
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 7 osób
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni – 7 osób
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach – 5 osób
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 10 osób
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni – 10 osób
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach – 6 osób
 • wskaźnik efektywności zawodowej – na poziomie 30%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, os. w wieku 50 lat i więcej, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – na poziomie 42%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych os. nienależących do nast. grup: imigranci, reemigranci, os. w wieku 50 lat i więcej, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) – na poziomie 52%
DLA KOGO?

Osoby zamieszkujące powiat olsztyński i m.Olsztyn, w wieku powyżej 30 lat, w tym:

 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotni niezarejestrowani w PUP)
 • osoby pracujące, ale znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:
  • ubodzy pracujący (zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej),
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w poprzednim miesiącu nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia

W projekcie przewidziano ogółem 30 miejsc.

CO OFERUJEMY

Uczestnikom zapewniamy kompleksowe, bezpłatne wsparcie, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb:

– doradztwo zawodowe – w tym indywidualne poradnictwo oraz tworzenie Indywidualnego Planu Działania przez profesjonalnego doradcę zawodowego;

– szkolenia zawodowe – kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia; pokrywamy pełne koszty kursu, w tym materiały szkoleniowe, badania lekarskie i odzież ochronną, a także zapewniamy wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe;

staże zawodowe  – praktyka na potencjalnym stanowisku pracy.

– pośrednictwo pracy – wszechstronna pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.

REKRUTACJA

Nabór do projektu prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od lutego 2019 do sierpnia 2019 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc).

Szczegóły i zapisy w

CENTRUM EDUKACJI ZDZ w OLSZTYNIE
10-548 Olsztyn,  ul. Mickiewicza 5

tel. 89 527 77 69

olsztyn@wmzdz.pl

DLACZEGO WARTO?

Zapewniamy:

 1. profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów;
 2. dogodne terminy szkoleń;
 3. wysokiej jakości materiały szkoleniowe;
 4. wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;
 5. wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych;
 6. opiekę doradcy zawodowego;
 7. szansę na trwałe zatrudnienie.

HARMONOGRAMY USŁUG SZKOLENIOWYCH

Zobacz również

Szkolenia, edukacja, rozwój

Szkolenia, edukacja, rozwój

„Szkolenia, edukacja, rozwój” to grupa 9 powiatowych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od stycznia 2020 do czerwca 2021 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiat) Tytuł projektu Wartość projektu W …

Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2

Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2

„Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2” to projekt aktywizacji zawodowej, realizowany przez Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ, w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. jest …

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …

Technikum plus 8

Technikum plus 8

Projekt „ Technikum plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 31.03.2021r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 483 216,20 zł. Kwota dofinansowania: 428 999,35 zł.  Wkład UE: …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo