Facebook: Czcionka: Kontrast:

Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

Żyj zawodowo 10

Projekt „ Żyj zawodowo 10!” jest realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2020 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.

Wartość projektu ogółem:  380 390,55 zł

Kwota dofinansowania:  361 371,00 zł
Wkład UE: 323 331,95 zł

CEL PROJEKTU !

Celem projektu jest zwiększenie do VIII.2020 roku szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) 30 mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej

DLA KOGO ?

Osoby zamieszkujące powiat szczycieński, w wieku powyżej 30 lat, w tym:

 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotni niezarejestrowani w PUP),
 • osoby pracujące, ale znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • ubodzy pracujący (zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej),
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.
 • W projekcie przewidziano ogółem 30 miejsc.

PLANOWANE EFEKTY

 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (kobiety, osoby w wieku 50+, os. niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne, imigranci, reemigranci) – na poziomie 42%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji – na poziomie 52%
 • wskaźnik efektywności zawodowej – na poziomie 30%
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  – 7 osób, w tym:
  • bezrobotni (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) – 7 osób,
  • osoby o niskich kwalifikacjach – 5 osób
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu – 10 osób, w tym:
  • bezrobotni (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) – 10 osób,
  • osoby o niskich kwalifikacjach – 6 osób

CO OFERUJEMY ?

W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./os.)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (8 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy
 • staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach (dla 16 osób)
 • pośrednictwo pracy  (2godz/os)

REKRUTACJA

Nabór do projektu prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od 9.2019 r. do 3.2020 r. (lub do wyczerpania dostępnych miejsc)

Szczegóły i zapisy w

Centrum Edukacji W-M ZDZ w Szczytnie

12-100 Szczytno ul. Chrobrego 4, tel. 89 624 20 68 , szczytno@wmzdz.pl

DLACZEGO WARTO ?

Zapewniamy:

– profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów;

– dogodne terminy szkoleń;

– wysokiej jakości materiały szkoleniowe;

– wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;

– wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych;

– wsparcie finansowe na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi podczas szkoleń i stażu;

– opiekę doradcy zawodowego;

– szansę na trwałe zatrudnienie.

Harmonogramy usług szkoleniowych

Aktualne harmonogramy

Zobacz również

 • Technikum plus 8

  Technikum plus 8

  Projekt „ Technikum plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 31.03.2021r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 483 216,20 zł. Kwota dofinansowania: 428 999,35 zł.  Wkład UE: …

 • „Szkoła branżowa plus 8”

  „Szkoła branżowa plus 8”

  Projekt „ Szkoła branżowa plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 31.03.2021 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 193 686,47 zł. Kwota dofinansowania: 174 317,82 zł.  …

 • Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

  Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.3.  Cel projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania procesami instytucji oraz innowacji organizacyjnych w obszarze : …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -