Facebook: Czcionka: Kontrast:

Szkolenia, edukacja, rozwój

Szkolenia, edukacja, rozwój

„Szkolenia, edukacja, rozwój” to grupa 9 powiatowych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od stycznia 2020 do czerwca 2021 na terenie województwa w następujących powiatach:

Obszar realizacji (powiat)Tytuł projektu Wartość projektu W tym wkład Funduszy Europejskich
bartoszycki Szkolenia, edukacja, rozwój! 5440 230 zł 374 195,50 zł
braniewski i elbląski Szkolenia, edukacja, rozwój! 16 439 830 zł 373 855,50 zł
działdowski i nidzicki Szkolenia, edukacja, rozwój! 8 439 830 zł 373 855,50 zł
iławski i nowomiejski Szkolenia, edukacja, rozwój! 9 439 830 zł 373 855,50 zł
kętrzyński Szkolenia, edukacja, rozwój! 7 439 830 zł 373 855,50 zł
m.Olsztyn Szkolenia, edukacja, rozwój! 423 655 zł 360 106,75 zł
ostródzki Szkolenia, edukacja, rozwój! 6 440 230 zł 374 195,50 zł
szczycieński Szkolenia, edukacja, rozwój! 10 439 830 zł 373 855,50 zł
mrągowski Szkolenia, edukacja, rozwój! 4 440 230 zł374 195,50 zł

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.

Cele projektów

Celem projektów jest zwiększenie szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) mieszkańców poszczególnych powiatów województwa w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

W ramach każdego z projektów realizowana będzie indywidualna i kompleksowa ścieżka aktywizacji zawodowej, obejmująca następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju i dalszej kariery zawodowej
 • Szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zawodowego zgodnie z predyspozycjami uczestnika i wymaganiami rynku pracy
 • Staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców
 • Pośrednictwo pracy

Planowane efekty

 • co najmniej 45% bezrobotnych uczestników projektu znajdzie zatrudnienie;
 • co najmniej 30% pracujących uczestników znajdzie lepszą pracę;
 • co najmniej 33% uczestników zdobędzie kwalifikacje/uprawnienia zawodowe.

Zapraszamy do projektów osoby:

 • powyżej 30 roku życia
 • zamieszkujące teren powiatu, w którym realizowany jest dany projekt
 • pozostające bez pracy (kobiety lub mężczyźni z wykształceniem do poziomu matury; niezarejestrowane w PUP) lub pracujące znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji (tj. z zarobkami nieprzekraczającymi płacy minimalnej lub zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej).

Rekrutacja

Nabór do projektów prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od stycznia 2020 roku do wyczerpania miejsc (po 32 w każdym z projektów).

Szczegóły i zapisy w najbliższej placówce W-M ZDZ na terenie województwa:

Centrum Edukacji Adres Nr telefonu e-mail
Bartoszyce ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce 89 762 25 86, 507 123 955 bartoszyce@wmzdz.pl
Braniewo ul. Katedralna 9,
14-500 Braniewo
55 620 83 55, 507 123 982 braniewo@wmzdz.pl
Iława ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława 89 648 41 81,  89 648 89 10 ilawa@wmzdz.pl
Kętrzyn ul.Limanowskiego 1, 11-400 Kętrzyn 89 751 81 94, 507 124 087 ketrzyn@wmzdz.pl
Nidzica ul. Barke 2, 13-100 Nidzica 89 625 75 44, 507 124 028 nidzica@wmzdz.pl
Olsztyn ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn         89 527 77 69, 507 124 128 olsztyn@wmzdz.pl
Ostróda ul. Olsztyńska 17,   14-100 Ostróda   89 646 25 10, 507 124 216 ostroda@wmzdz.pl
Szczytno ul. Chrobrego 4,   12-100 Szczytno 89 624 20 68, 89 624 841 55 szczytno@wmzdz.pl
Mrągowoul. Mrongowiusza 65B,
11-700 Mrągowo
89 741 35 23, 507123 934mragowo@wmzdz.pl

Dlaczego warto

Zapewniamy:

 1. Profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów;
 2. Dogodne terminy szkoleń;
 3. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe;
 4. Atrakcyjne staże w przedsiębiorstwach;
 5. Wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdów;
 6. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas szkoleń i staży;
 7. Wsparcie finansowe w postaci stypendiów;
 8. Opiekę doradcy zawodowego;
 9. Szansę na trwałe zatrudnienie.

Zobacz również

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2

Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2

„Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2” to projekt aktywizacji zawodowej, realizowany przez Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ, w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. jest …

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …

Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

Żyj zawodowo 10 Projekt „ Żyj zawodowo 10!” jest realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2020 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo