Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lidzbarku Warmińskim

sala lekcyjna
sala lekcyjna z komputerami

Oferta kształcenia

 • System:Zaoczny
 • Wiek:od 16 lat
 • Czas:4 lata

Zaoczne Liceum dla Dorosłych jest szkołą dla wszystkich, którzy – niezależnie od wieku – zdecydowali się na uzyskanie średniego wykształcenia. Wbrew pozorom jest to ważny etap edukacji i osobistego rozwoju każdego dorosłego człowieka, bowiem średnie wykształcenie zwiększa szansę na zdobycie atrakcyjniejszej pracy i pozwala dalej kształcić się w szkole policealnej, a matura otwiera drogę na studia wyższe. W naszej szkole możesz uzyskać jedno i drugie (średnie wykształcenie oraz maturę zdawaną przed Państwową Komisją Egzaminacyjną).

Kto może się uczyć?

Każdy kto skończył 18 lat, a jeszcze nie ukończył 100-u 🙂 W Zaocznym Liceum dla Dorosłych mogą uczyć się wszyscy, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum, albo przerwali naukę w szkole dziennej (młodzieżowej). Dlatego co roku nabór jest prowadzony równocześnie do wszystkich klas.

Organizacja nauki

 • Nauka trwa cztery lata (8 semestrów) i kończy się egzaminem maturalnym, a absolwenci ZSZ są przyjmowani od razu do klasy drugiej.
 • Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym weekendowym co dwa tygodnie.
 • Szkoła organizuje dodatkowe odpłatne korepetycje z matematyki i języka angielskiego.
 • Szkoła pobiera czesne, ale stosuje system zniżek i ulg oraz nie pobiera opłat za egzaminy.
 • Sale wykładowe, sekretariat oraz dyrekcja mieszczą się w jednym budynku.
 • Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu.
 • W dni powszednie sekretariat jest czynny od 8.00 do 18.00; w piątek od 8.00 do 16.00, w soboty i niedziele od 8.00 do 14.00 (w wakacje sekretariat nieczynny w weekendy).
 • Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania oraz regulamin.

Materiał nauczania

Przedmioty Nauczyciele
Biologia mgr  Grażyna Kowalska
Biznes i zarządzanie mgr Maria Żylińska
Chemia mgr  Bożena Chlewińska
Fizyka mgr  Bożena Chlewińska
Geografia mgr  Sylwia Jarzębowicz-Sudujko
Historia mgr Aleksander Stefanowicz
Historia i teraźniejszość mgr Wioletta Marcinek
Informatyka mgr Radosław Zdolski
Język angielski mgr Zbigniew Cier / mgr Sylwia Jarzębowska-Sudujko
Język polski mgr  Wioletta Marcinek / mgr Adam Brodowski
Matematyka mgr Marianna Półtorak / mgr  Joanna Ulewicz

Zaliczenie semestru

 • Obecność na konsultacjach edukacyjnych (min. 50%).
 • Pozytywna ocena z pracy kontrolnej (zaliczeniowej) z każdego przedmiotu. Tematy do opracowania otrzymuje się na zajęciach edukacyjnych.
 • Zdanie wszystkich egzaminów podczas dwutygodniowej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy mają formę pisemną i ustną. Języki oraz matematykę zgodnie z rozporządzeniem zalicza się na egzaminie pisemnym i ustnym, zaś pozostałe przedmioty zaliczane są tylko na egzaminach ustnych.
 • Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów gwarantuje promocję na semestr programowo wyższy.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Typ szkoły Forma i cykl kształcenia Języki obce
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
zaoczna, 4 lata  j. angielski

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej, lub promocyjne ze szkoły ponadgimnazjalnej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • w przypadku uczniów niepełnoletnich zgoda rodziców
 • złożenie powyższych dokumentów jest warunkiem podpisania umowy o naukę, co jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług