Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Egzamin maturalny - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lidzbarku Warmińskim

sala lekcyjna
sala lekcyjna z komputerami

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny, organizowany przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy dla absolwentów szkół średnich jednak ważną rolą jaką odgrywa jest fakt, że zastępuje on egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, które w procesie rekrutacji wykorzystują wyniki z poszczególnych przedmiotów maturalnych, zdawanych zazwyczaj na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem są niektóre kierunki studiów, na które przeprowadzane są dodatkowe egzaminy np. aktorstwo czy architekt.

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia) – w celu uzyskania świadectwa dojrzałości. Jest on przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.

Terminy matur 2024 – część pisemna

Data Godz. 9:00 Czas Godz. 14:00 Czas
7 maja (wtorek) język polski – pp 240 min
8 maja (środa) matematyka – pp 180 min język kaszubski – pr
język łemkowski – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
210 min
210 min
180 min
9 maja (czwartek) język angielski – pp 120 min język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
120 min
120 min
120 min
120 min
120 min
10 maja (piątek) wos – pr 180 min język niemiecki – pr/dj 150/180 min
13 maja (poniedziałek) język angielski – pr/dj 150/180 min filozofia – pr 180 min
14 maja (wtorek) biologia – pr 180 min język rosyjski – pr/dj 150/180 min
15 maja (środa) matematyka – pr 180 min język francuski – pr/dj 150/180 min
16 maja (czwartek) chemia – pr 180 min historia muzyki – pr 180 min
17 maja (piątek) geografia – pr 180 min języki mniejszości narodowych – pp 210 min
20 maja (poniedziałek) język polski – pr 210 min języki mniejszości narodowych – pr 210 min
21 maja (wtorek) historia – pr 180 min język hiszpański – pr/dj 150/180 min
22 maja (środa) informatyka – pr 210 min historia sztuki – pr 180 min
23 maja (środa) fizyka – pr 180 min język włoski- pr/dj 150/180 min

Terminy matur 2024 – część ustna

Data Przedmiot Uwagi
11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz 20-25 maja język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Do pobrania

Matura 2024 - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług