Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik turystyki na obszarach wiejskich - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik turystyki na obszarach wiejskich

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Technik turystyki wiejskiej jest dość nowym zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją. Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do: organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, a także obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Kwalifikacje zawodowe

 • HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
 • HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,
 • realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich.

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w gospodarstwie rolnym,
 • organizowania działalności agroturystycznej,
 • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Kariera

Absolwent kierunku może pracować w gospodarstwach agroturystycznych bądź prowadzić własne gospodarstwo. Może organizować wycieczki, imprezy okolicznościowe oraz wypoczynek w miejscach tego rodzaju.

Uwaga! Technik turystyki na obszarach wiejskich posiada uprawnienia rolnicze. Absolwenci tego kierunku mogą korzystać z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa!

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług