Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik spedytor - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik spedytor

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok

Transport i spedycja są to gałęzie gospodarki stale rozwijającej się w naszym kraju i poza granicami, tak więc technicy spedytorzy są grupą pracowników poszukiwanych na rynku pracy. W ramach zadań zawodowych spedytor organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego. Organizowanie przewozów polega na ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne tj. określa i ustala niezbędną liczbę środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Kwalifikacja zawodowa

 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Kariera

Technik spedytor może podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach sprzedających wyprodukowane towary, jak również w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-tu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik spedytor w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług