Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik spawalnictwa - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik spawalnictwa

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Technik spawalnictwa to zawód bez którego obecnie żadna gałąź przemysłu się nie obejdzie. Jest to praca ciekawa i bardzo dobrze płatna w Polce i zagranicą. Wysoki popyt na rynku pracy panujący w tej branży daje ogromne możliwości. Technik spawalnictwa jest jednym z zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa. Do listy zawodów szkolnictwa branżowego został dodany niedawno. Do tej pory spawania można było nauczyć się wyłącznie na kursach. W odpowiedzi na obecne zapotrzebowanie rynku pracy, absolwenci szkół branżowych I stopnia mają możliwość kształcić się w zawodzie technik spawalnictwa pod okiem wyspecjalizowanych fachowców łącząc teorię z optymalna liczbą zajęć praktycznych.

Kwalifikacje zawodowe

 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (mechanik-monter maszyn i urządzeń) lub MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (ślusarz)
 • MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 • dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 • prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik spawalnictwa znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim: w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, w budownictwie przemysłowym, w firmach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali, na stanowiskach nadzoru technicznego, jako konstruktor, technolog, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług