Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik przemysłu mody - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik przemysłu mody

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Dla wszystkich interesujących się modą i projektowaniem technik przemysłu mody jest niezwykle interesującym zawodem. Na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Kwalifikacje zawodowe

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania wyrobów odzieżowych,
 • konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
 • modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
 • dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • wykonywania wyrobów odzieżowych.

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania kolekcji odzieżowych,
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 • organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako: projektant i krawiec, stylista odzieży, dziennikarz mody, manager zakładu odzieżowego, organizator pokazów mody, specjalista ds. Public Relations, przedstawiciel handlowy.

Absolwent kończący szkołę w kierunku Technik przemysłu mody może kontynuować naukę na studiach wyższych, założyć własną działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług