Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik mechanik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik mechanik

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Różnorodność maszyn, specyfika procesów technologicznych, organizacyjnych i duża rozmaitość zadań zawodowych nakłada na technika mechanika wymóg dysponowania kwalifikacjami o pewnej uniwersalności. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwi szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy.

Kwalifikacje zawodowe

 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (mechanik-monter maszyn i urządzeń) lub MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (operator obrabiarek skrawających) lub MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (ślusarz)
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik mechanik znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim: w sferze produkcyjnej i usługowej, na stanowiskach średniego nadzoru technicznego, na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, na stanowiskach związanych z montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy remontowo-budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług