Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik informatyk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik informatyk

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Technik informatyk to specjalista zajmujący się komputerami i urządzeniami do nich podłączanymi oraz tworzeniem, przekształcaniem i przekazywaniem danych za pomocą programów. W uproszczeniu informatyk zajmuje się nadzorowaniem pracy komputerów oraz ich oprogramowaniem. Do głównych zadań informatyka zaliczyć można instalowanie oprogramowania i zapewnienie mu poprawnego działania, wykonywanie archiwizacji danych, usuwanie problemów z funkcjonowaniem programów, instalowanie i nadzorowanie sprawności urządzeń peryferyjnych. Informatyk zajmuje się również tworzeniem baz danych, stron www i programowaniem.

Kwalifikacje zawodowe

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Kariera

Technik informatyk może uzyskać zatrudnienie w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, przy administrowaniu sieci komputerowych, obsłudze informatycznej przedsiębiorstwa, w sklepach komputerowych i punktach serwisowych, jak również prowadząc własną działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług