Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik hotelarstwa - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik hotelarstwa

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Praca technika hotelarstwa polega przede wszystkim na kompleksowej opiece nad gośćmi. Pracownik towarzyszy im podczas całego pobytu od zakwaterowania, aż do wymeldowania. W pracy technika hotelarstwa sprawdzi się każdy, kto lubi pracę z ludźmi, jest kontaktowy i cierpliwy. Jest to wymarzony zawód dla każdego kto lubi podróże oraz pasjonuje się turystyką.

Kwalifikacje zawodowe

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji
Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przygotowywania i podawania śniadań,
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • obsługi gości w recepcji.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w hotelach, motelach, ośrodkach wypoczynku, sanatoryjnych i innych obiektach dysponujących bazą noclegową.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług