Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik handlowiec - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik handlowiec

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Od absolwentów tego kierunku kształcenia oczekuje się dobrej znajomości organizacji pracy, planowania i organizowania działalności handlowej z uwzględnieniem analizy wyników sprzedaży oraz organizowania własnego stanowiska pracy.

Kwalifikacje zawodowe

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
 • organizowania i prowadzenia działań handlowych,
 • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako: Handlowiec, Przedstawiciel handlowy, Kierownik działu handlowego, Telemarketer, Merchandiser, Product Manager, Referent/Specjalista/Asystent ds. obsługi klienta, Referent/Specjalista/Asystent ds. sprzedaży, Referent/Specjalista/Asystent ds. zaopatrzenia, Specjalista ds. zakupów, Koordynator sprzedaży, Kierownik punktu sprzedaży, Konsultant ds. sprzedaży, Doradca techniczno-handlowy.

Absolwent kończący szkołę w kierunku Technik handlowiec może: kontynuować naukę na studiach wyższych, założyć własną działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług