Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik elektryk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik elektryk

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Technik elektryk i elektryk to zawody bez których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w dzisiejszych czasach, przez co są to specjaliści o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Zapewniają prawidłowość i ciągłość w działaniu sieci energetycznych i maszyn, a osobom korzystającym z ich bezpieczeństwo.

Kwalifikacje zawodowe

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • eksploatowania instalacji elektrycznych,
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektryk znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w: elektrowniach, zakładach energetycznych, hutach, na kolei, firmach naprawiających sprzęt elektryczny, firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług