Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik budowy dróg - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik budowy dróg

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Powstawanie nowych odcinków autostrad i rozbudowa już istniejących sieci dróg to dobra prognoza dla osób pracujących w zawodach związanych z drogownictwem oraz planujących podjęcie nauki w tym obszarze. Na specjalistów zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem obiektów drogowych, zarówno w dużej, jak i lokalnej skali ciągle rośnie. Do głównych zadań technika budowy dróg należy sporządzanie projektów obiektów drogowych, planowanie ich odwodnienia i układu zieleni, opracowywanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia robót ziemnych, budowa nawierzchni. Wykonuje również zadania związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem ulic, dróg i autostrad, mostów i wiaduktów, tuneli drogowych oraz lotnisk.

Kwalifikacje zawodowe

 • BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 • BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych,
 • wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,
 • wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz typowych budowli ziemnych,
 • wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, w tym robót ziemnych oraz związanych z wbudowywaniem mieszanek
 • mineralno-asfaltowych.

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji BUD.15 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych,
 • organizowania robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych,
 • kosztorysowania robót drogowych.

Kariera

Absolwenci kierunku technik budowy dróg mogą podejmować pracę w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych itp.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług