Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tapicer - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Tapicer

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:1 rok

Tapicer wykonuje zaprojektowane tapicerowane części nowych mebli i kompletów mebli, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), tapicerskie prace dekoracyjne związane z urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian, upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), jak również naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji.

Kwalifikacja zawodowa

  • DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich,
  • wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych.

Kariera

Tapicer rzemieślnik pracuje najczęściej w niewielkim warsztacie, w pojeździe samochodowym, w domu klienta lub dużym zakładzie produkcyjnym. Miejsce pracy tapicera dekoratora to domy mieszkalne, salony wystawowe, sale widowiskowe, teatry, hotele, biura i pracownie konserwacji zabytków.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tapicer w zakresie kwalifikacji DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług