Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pszczelarz - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Pszczelarz

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok

Pszczelarz to osoba, która zajmuje się hodowlą pszczół i pozyskiwaniem miodu na terenie podległej pasieki. Może to robić hobbystycznie, zarobkowo lub zawodowo. Do zadań pszczelarza należy m.in. sadzenie odpowiednich roślin w bezpośrednim sąsiedztwie uli, przeprowadzanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych uli, monitorowanie stanu roju pszczół, zbieranie miodu gromadzonego w ulach, a także realizowanie szeregu czynności organizacyjnych mających zapewnić jego dystrybucję.

Kwalifikacja zawodowa

 • ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego,
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Kariera

Pszczelarz może znaleźć zatrudnienie w pasiekach na terenie całego kraju, w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich. Absolwent ma możliwość prowadzenia własnej pasieki.

Uwaga! Zawód pszczelarz nadaje uprawnienia rolnicze. Absolwenci tego kierunku mogą korzystać z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa!

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pszczelarz po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pszczelarz po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pszczelarz w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług