Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kelner - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Kelner

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok
kelner obsługujący w restauracji

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie kelner zdobywają niezbędnych umiejętności do pracy przy obsłudze gości w zakładzie gastronomicznym. W procesie kształcenia szczególną uwagę zwraca się na: przygotowanie sali do przyjęcia gości, nakrywanie stołów do różnych posiłków, przyjmowanie zamówień od gości, doradzanie konsumentom w wyborze potraw, podawanie potraw i napojów oraz zachowanie właściwego kierunku obsługi, stosowanie zasad przenoszenia zastawy stołowej, rozliczanie kosztów konsumpcji, porządkowanie stołów po posiłku, przygotowanie i podanie posiłku gościom do pokoju hotelowego, komunikowanie się z gośćmi i pracownikami zakładu gastronomicznego, porozumiewanie się z konsumentami w języku polskim i obcym. Zwraca się uwagę także na: wygląd zewnętrzny, kulturę osobistą i zawodową, dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań.

Kwalifikacja zawodowa

 • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,
 • wykonywania czynności związanych obsługiwaniem gości,
 • rozliczania usług kelnerskich.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w restauracjach, kawiarniach i innych obiektach gastronomicznych, hotelach, pensjonatach, obiektach sanatoryjnych i wczasowych, ośrodkach wypoczynkowych.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.01.Wykonywanie usług kelnerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kelner w zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług