Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Elektryk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Elektryk

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kwalifikacja zawodowa

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kariera

Absolwent kierunku elektryk może znaleźć zatrudnienie m.in.: w elektrowniach, kopalniach, na kolei, w hutach, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w firmach sprzedających osprzęt elektryczny, w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe a także prowadzić własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektryk w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług