Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik żywienia i usług gastronomicznych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy, który pozwala na pracę w wielu miejscach związanych z gastronomią. Technik żywienia i usług gastronomicznych zarządza jednostkami gastronomicznymi, układa menu, sporządza atrakcyjne potraw, postępuje zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia, a także prawidłowej obsługi klienta.

Kwalifikacje zawodowe

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań.

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony na takich stanowiskach jak: menadżer ds. planowania i organizacji usług gastronomicznych, szef kuchni lub kucharz w różnych lokalach gastronomicznych (hotele, restauracje, pensjonaty, itp.), kierownik ds. żywienia, menadżer lokalu gastronomicznego, mistrz sztuki kulinarnej, pracownik w firmie cateringowej, organizator przyjęć okazjonalnych, doradca w zakresie zdrowego odżywiania. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie na kurs
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług