Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik pojazdów samochodowych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik pojazdów samochodowych

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Technik pojazdów samochodowych potrafi obsługiwać instalacje i konserwacje mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, diagnozować stan techniczny tych systemów oraz naprawiać elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych. Może być także przygotowany do robienia przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania ich stanu technicznego, a także do napraw i diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje zawodowe

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Kariera

Absolwent szkoły może znaleźć zatrudnienie w fabrykach motoryzacyjnych, salonach sprzedaży samochodów, firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy), warsztatach samochodowych, firmach transportowych, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych, zakładach komunikacji publicznej, a także na stacji diagnostycznej. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie na kurs
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług