Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik logistyk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik logistyk

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Logistyka to branża, która odgrywa coraz większą rolę w zglobalizowanym świecie, co powoduje że logistycy są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Zapotrzebowanie na zintegrowanych dostawców usług logistycznych, zarówno tych działających lokalnie, jak i międzynarodowych firm rośnie z roku na rok. Technik logistyk zajmuje się przede wszystkim planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Przyjmuje i wydaje towary z magazynu, czuwa nad prawidłowym oznakowaniem składowanych towarów, przestrzega terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań; prowadzi dokumentację magazynową. Zajmuje się również wyborem procedury zakupów, dostawców i towarów.

Kwalifikacje zawodowe

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania procesów transportowych,
 • organizowania procesów transportowych,
 • dokumentowania procesów transportowych.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony prawie w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, logistycznym, transportowym, rolniczym, ogrodniczym, sadowniczym, wszędzie tam, gdzie jest prowadzona gospodarka magazynowa. Magazynier logistyk znajdzie również pracę w firmach kurierskich, na poczcie, lotnisku, w magazynach portowych, w firmach usługowych. Absolwentów tego kierunku zatrudniają małe a szczególnie średnie i duże sklepy, zarówno stacjonarne jak i internetowe. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży magazynowej i logistycznej.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie na kurs
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług