Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opiekun osoby starszej - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Opiekun osoby starszej

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Kwalifikacja zawodowa

 • SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej,
 • diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej,
 • dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej,
 • mobilizowania osoby starszej do aktywności.

Kariera

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się podstawową opieką i pielęgnacją człowieka. Nie ma jednego miejsca, w którym może pracować opiekun osoby starszej. Absolwenci tego zawodu mają możliwość znalezienia zatrudnienia w wielu różnorodnych placówkach. Wśród nich są m.in.: dom opieki społecznej, hospicjum, placówka opieki paliatywnej.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie na kurs
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, w tym przypadku wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług