Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik rolnik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik rolnik

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik rolnik zajmuje się wykonywaniem prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Wybierając ten zawód nauczysz się prowadzić, obsługiwać pojazdy, maszyny, urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w rolnictwie.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:

 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej
 • organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej

Kwalifikacja zawodowa

 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie rolnik (kwalifikacja ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: język polski, język angielski, matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy rolnictwa, język obcy zawodowy, organizacja produkcji roślinnej, organizacja produkcji zwierzęcej, praktyka zawodowa.

Kariera

Wybierając ten kierunek, możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne i masz możliwość zarządzania innymi gospodarstwami. Zdobywasz uprawnienia inseminatora lub uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi. Ukończenie kierunku pozwala również na pracę w urzędach i instytucjach służb rolnych i doradczych (Urzędach Gminy, Starostwie Powiatowym, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 3 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Branżowej Szkole II stopnia w Nidzicy realizowane są praktyki zawodowe u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z dziennikiem praktyk zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Semestr Czas trwania praktyki
III 4 tygodnie (140 h)

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług