Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik przemysłu mody - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik przemysłu mody

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Dla wszystkich interesujących się modą i projektowaniem technik przemysłu mody jest niezwykle interesującym zawodem. Na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych:

 • projektowania kolekcji odzieżowych
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych
 • organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych

Kwalifikacje zawodowe

 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie krawiec (kwalifikacja: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy odzieżownictwa, przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako: projektant i krawiec, stylista odzieży, dziennikarz mody, manager zakładu odzieżowego, organizator pokazów mody, specjalista ds. Public Relations, przedstawiciel handlowy.

Absolwent kończący szkołę w kierunku Technik przemysłu mody może kontynuować naukę na studiach wyższych, założyć własną działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 3 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Branżowej Szkole II stopnia w Nidzicy realizowane są praktyki zawodowe u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z dziennikiem praktyk zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Semestr Czas trwania praktyki
III 4 tygodnie (140 h)

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług