Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik żywienia i usług gastronomicznych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Atrakcyjność zawodu wynika z potrzeb rynku, na którym dynamicznie rozwijają się usługi gastronomiczne i cateringowe zapewniające potrzeby żywieniowe konsumentów. Zwiększająca się ilość lokali gastronomicznych powoduje wzrost zapotrzebowania na dobrze przygotowanych do zawodu pracowników, którzy muszą sprostać wzrastającej konkurencyjności ofert usług gastronomicznych. Zadania zawodowe z organizacji żywienia związane są z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem, wykonywaniem i rozliczaniem produkcji potraw i napojów. Układanie atrakcyjnego menu codziennego i okolicznościowego jest elementem strategii konkurencyjności w branży. Zadania zawodowe w organizacji usług gastronomicznych związane są z planowaniem, promowaniem, organizowaniem i rozliczaniem usług gastronomicznych i cateringowych oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami ułatwia wykonywanie zadań związanych z organizacją żywienia i usług gastronomicznych, które mogą być realizowane w macierzystym zakładzie gastronomicznym lub w ramach oferty cateringowej. Absolwenci szkoły zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.12.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • ekspedycji potraw i napojów
 • oceniania jakości żywności
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • wykonywania usług gastronomicznych

Kwalifikacja zawodowa

 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy żywienia i gastronomii, planowanie żywienia, organizowanie produkcji gastronomicznej, prowadzenie usług gastronomicznych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako: doradca w zakresie prawidłowego żywienia, kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych, manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, manager zakładu gastronomicznego, mistrz sztuki kulinarnej, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych, pracownik firmy cateringowej, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej, szef kuchni/kucharz w restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych lub prowadzić własną działalność.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u pracodawców, zapewniając słuchaczom rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanych kwalifikacji. W cyklu kształcenia przewiduje się organizację praktyki zawodowej w wymiarze 140 godz.

Praktyka zawodowa musi być spójna z treściami i umiejętnościami realizowanymi przez szkołę w obszarze kwalifikacji. Okres współpracy z pracodawcami powinien uczniów przygotować do wejścia na rynek pracy i ułatwić zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem, potwierdzającym kwalifikację zawodową, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze, po zakończonej nauce, otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług