Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik rolnik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Technik rolnik

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin i hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych. Celem kształcenia w tym zawodzie jest przede wszystkim wykonywanie prac, które związane z prowadzeniem produkcji oraz sprzedaży. Poza tym uprawnienia technika rolnik, to możliwość działania w obszarze funkcjonowania gospodarki rynkowej, stosowanie przepisów prawa pracy, praw dotyczących ochrony danych osobowych czy też reguł podatkowych. Branża rolnicza takiej osobie jest bardzo dobrze znana, gdyż inicjuje wspólne przedsięwzięcia, prowadzi działalność gospodarczą i wykonuje wiele innych czynności, które ją dotyczą.

Kwalifikacja zawodowa

 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie rolnik (ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej).

Realizowane przedmioty

Język polski, język angielski, matematyka, informatyka, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy rolnictwa, organizacja produkcji roślinnej, organizacja produkcji zwierzęcej, język obcy zawodowy.

Kariera

Wybierając ten kierunek, możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne i masz możliwość zarządzania innymi gospodarstwami..  Ukończenie kierunku pozwala również na pracę w urzędach i instytucjach służb rolnych i doradczych ( Urzędach Gminy, Starostwie Powiatowym, Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u pracodawców, zapewniając słuchaczom rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanych kwalifikacji. W cyklu kształcenia przewiduje się organizację praktyki zawodowej w wymiarze 140 godz.

Praktyka zawodowa musi być spójna z treściami i umiejętnościami realizowanymi przez szkołę w obszarze kwalifikacji. Okres współpracy z pracodawcami powinien uczniów przygotować do wejścia na rynek pracy i ułatwić zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług