Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Powtórki maturalne z języka polskiego - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Powtórki maturalne z języka polskiego

Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ, działające przy Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, serdecznie zaprasza wszystkich maturzystów na nocne powtórki maturalne z języka polskiego, które odbędą się w dniach: 22-29.04.2024 w godzinach 20:00-22:00.

Podczas tego wydarzenia wszyscy uczestnicy będą mieli okazję:
– powtórzyć kluczowe zagadnienia z historii literatury,
– krótko omówić najważniejsze lektury,
– wspólnie analizować motywy literackie i konteksty,
– rozwiązywać zadania egzaminacyjne,
– omówić przykładowe pytania niejawne z matury ustnej.
To doskonała okazja, by solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

TERMINARZ:
22.04.2024
– Epoki literackie: STAROŻYTNOŚĆ – BAROK
– Motywy: FATUM/PRZEZNACZENIE, WŁADZA, CIERPIENIE
– Krótkie powtórzenie twórczości Sofoklesa, Jana Kochanowskiego i Williama Szekspira.

23.04.2024
– Epoki literackie: OŚWIECENIE – POZYTYWIZM
– Motywy: BUNT, PATRIOTYZM, WOLNOŚĆ, SAMOTNOŚĆ, TĘSKNOTA
– Krótkie powtórzenie „Dziadów” cz. III Adama Mickiewicza i „Potopu” Henryka Sienkiewicza.

24.04.2024
– Epoki literackie: MŁODA POLSKA – DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
– Motywy: DOM/RODZINA, MATKA/OJCIEC, WIEŚ, MŁODOŚĆ
– Krótkie powtórzenie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego i „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

25.04.2024
– Epoki literackie: WOJNA I OKUPACJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ
– Motywy: CHOROBA, CIERPIENIE, ŚMIERĆ
– Krótkie powtórzenie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, „Roku 1984” George’a Orwella, „Katedry” Jacka Dukaja oraz lektur okresu wojny i okupacji.

26.04.2024
– Motywy: KOBIETA, MIŁOŚĆ, PODRÓŻ
– Krótkie powtórzenie „Lalki” Bolesława Prusa.
– Wspólne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych (test historycznoliteracki, wiedza o języku).

29.04.2024
– Omówienie zasad przeprowadzania matury ustnej.
– Wspólne rozwiązywanie przykładowych pytań niejawnych z matury ustnej (teksty literackie, językowe i ikoniczne).

Nocne powtórki maturalne z języka polskiego odbędą się zgodnie z powyższym terminarzem w godzinach 20:00-22:00 na platformie Microsoft Teams (link poniżej). Ponadto w tym wydarzeniu (na Facebooku) prowadzona będzie transmisja na żywo.

LINK DO WYDARZENIA: https://fb.me/e/6Hc2dQTEO

LINK DO SPOTKANIA NA MICROSOFT TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a56555ae9e1854b13b0718c06ce3926e0%40thread.tacv2/1712229731883?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c3c71d93-c36f-49d0-acd5-852ab113107b%22%7d

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług