Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik technologii drewna - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Bartoszycach

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa

Technik technologii drewna

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych. Wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych:

 • planowania procesów technologicznych
 • monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Kwalifikacja zawodowa

 • DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych

Realizowane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe: język polski, język angielski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy stolarstwa, język obcy zawodowy. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, praktyka zawodowa.

Efekty kształcenia

Wykonywanie prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie, wykonywanie napraw i renowacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy stolarstwa, wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem, potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze, po zakończonej nauce, otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług