Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik rolnik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Bartoszycach

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa

Technik rolnik

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik rolnik zajmuje się wykonywaniem prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Wybierając ten zawód nauczysz się prowadzić, obsługiwać pojazdy, maszyny, urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w rolnictwie.

Uczeń poznaje i obsługuje sprzęt rolniczy, wykorzystywany w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Poznaje zasady sprzedaży zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz płodów rolnych. Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin i hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych. Wybierając ten kierunek, możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne i masz możliwość zarządzania innymi gospodarstwami. Zdobywasz uprawnienia inseminatora lub uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi. Ukończenie kierunku pozwala również na pracę w urzędach i instytucjach służb rolnych i doradczych (Urzędach Gminy, Starostwie Powiatowym, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:

 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej
 • organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej

Kwalifikacja zawodowa

 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Realizowane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe: język polski, język angielski, matematyka, informatyka. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy rolnictwa, język obcy zawodowy. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: organizacja produkcji roślinnej, organizacja produkcji zwierzęcej, praktyka zawodowa 140 godz.

Efekty kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy rolnictwa, prowadzenie produkcji roślinnej, dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, prowadzenie produkcji zwierzęcej, obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie, organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem, potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze, po zakończonej nauce, otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług