Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Strefa Rodzica - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Strefa Rodzica

W Szkole Branżowej I Stopnia w Olsztynie priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla wszystkich naszych uczniów. W tym celu wprowadziliśmy kompleksowe standardy ochrony małoletnich, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz promowanie zdrowego rozwoju młodzieży.

Korzyści wprowadzenia standardów ochrony małoletnich:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa:
  • Standardy te skutecznie chronią uczniów przed wszelkimi formami przemocy, nadużyć i zaniedbań.
  • Dzięki nim szkoła staje się miejscem, w którym młodzież może czuć się bezpiecznie i komfortowo.
 • Podnoszenie świadomości:
  • Edukacja na temat bezpieczeństwa i praw uczniów zwiększa świadomość wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
  • Uczniowie uczą się, jak rozpoznawać zagrożenia oraz jakie kroki podjąć w sytuacjach kryzysowych.
 • Wsparcie emocjonalne i psychologiczne:
  • Standardy obejmują programy wsparcia psychologicznego, które pomagają uczniom radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi.
  • Uczniowie mają dostęp do profesjonalnej pomocy, co przyczynia się do ich lepszego samopoczucia i rozwoju emocjonalnego.
 • Promowanie wartości etycznych:
  • Standardy ochrony podkreślają znaczenie wartości takich jak szacunek, odpowiedzialność i empatia.
  • Uczniowie uczą się, jak wprowadzać te wartości w życie codzienne, co wpływa na pozytywne relacje między rówieśnikami.
 • Odpowiedź na współczesne zagrożenia:
  • Współczesne zagrożenia, takie jak cyberprzemoc, są uwzględniane w standardach ochrony.
  • Szkoła podejmuje działania prewencyjne, aby chronić uczniów także w środowisku online.

Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich przynosi korzyści nie tylko uczniom, ale również całej społeczności szkolnej. Nauczyciele i rodzice są lepiej przygotowani do reagowania na potencjalne zagrożenia, a wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i dobrostanu uczniów wzmacniają więzi i budują zaufanie w naszej szkole.

Do pobrania

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług