Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

O nas

Branżowa Szkoła I Stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa) powstała z myślą o młodzieży, która w niedługim czasie chce zdobyć atrakcyjny zawód.

Oferta szkoły skierowana jest do absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej.

Szkoły zawodowe łączą naukę teorii z dużą ilością praktyki. Absolwenci tej szkoły zdobywają tytuł robotników wykwalifikowanych w zawodach cenionych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Nauka trwa 3 lata i odbywa się w systemie stacjonarnym.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, natomiast kształcenie zawodowe teoretyczne przeprowadzane jest w formie turnusów szkoleniowych przez 4 tygodnie – po 136 godz. w każdym roku szkolnym w Centrach Kształcenia Zawodowego i Placówkach Kształcenia Zawodowego. Większość turnusów realizowanych jest w naszej szkole,  dzięki czemu rodzice nie muszą ponosić dodatkowych opłat za nocleg oraz transport do innego miasta. Kształcenie zawodowe praktyczne zwane inaczej praktyczną nauką zawodu realizowane jest u pracodawców w lokalnych zakładach pracy.

Nasz doradca zawodowy chętnie pomoże w doborze właściwego kierunku kształcenia, a my zadbamy o praktyki dla Naszych Uczniów u najlepszych fachowców w mieście.

Nasza Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a Nasi Uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Uczniowie Naszej Szkoły mogą zdobyć oprócz dyplomu zawodu dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe  np. uprawnienia spawacza, operatora wózka widłowego, koparko-ładowarki, kurs kosmetyczny, obsługi kas fiskalnych, kurs komputerowy, bezwzrokowego posługiwania się klawiaturą, języka obcego i wiele innych – dla ucznia Naszej Szkoły bezpłatne. Posiadanie tych uprawnień w zdecydowany sposób zwiększa szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Olsztynie to:

 • Laptopy dla najlepszych uczniów
 • Płatne praktyki  u pracodawcy
 • Szybkie wejście na rynek pracy
 • Przyjazna atmosfera
 • Indywidualne podejście do ucznia w szkole i na praktykach
 • Bezpłatne kursy dające dodatkowe kwalifikacje
 • Warsztaty szkolne – najnowsze urządzenia i technologie
 • Szkoła zapewnia komplet podręczników dla każdego ucznia
 • Turnusy dokształcania zawodowego organizowane przez szkołę

Dlaczego my?

Galeria

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług