Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Piekarz - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Piekarz

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Piekarz wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale, itp. Głównym jego zadaniem jest: magazynowanie surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych, przygotowanie surowców i sporządzanie półproduktów piekarskich, dzielenie ciasta i kształtowanie kęsów na wyroby piekarskie, przeprowadzanie rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa, ekspedycja gotowych wyrobów.

Kwalifikacja zawodowa

 • SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: podstawy przemysłu spożywczego, magazynowanie surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych, wytwarzanie ciast na wyroby piekarskie, obrabianie kęsów ciasta, przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek, przygotowanie pieczywa do dystrybucji, język obcy zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Miejscem pracy piekarza są wszystkie piekarnie, hale produkcyjne, magazyny wyrobów gotowych.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. Jej celem jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów zajmują się nauczyciele zakładowi instruktorzy praktycznej nauki zawodu we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego w Szkole.

Rok nauki Czas trwania praktyki
Pierwszy 2 dni
Drugi 3 dni
Trzeci 3 dni

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 483,62 zł netto miesięczne
 • Klasa II – 544.07 zł netto miesięczne
 • Klasa III – 604,53 zł netto miesięczne

Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług