Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

O nas

Branżowa Szkoła I Stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa) powstała z myślą o młodzieży, która w niedługim czasie chce zdobyć atrakcyjny zawód.

Oferta szkoły skierowana jest do absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej.

Szkoły zawodowe łączą naukę teorii z dużą ilością praktyki. Absolwenci tej szkoły zdobywają tytuł robotników wykwalifikowanych w zawodach cenionych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Nauka trwa 3 lata i odbywa się w systemie stacjonarnym.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, natomiast kształcenie zawodowe teoretyczne przeprowadzane jest w formie turnusów szkoleniowych przez 4 tygodnie – po 136 godz. w każdym roku szkolnym w Centrach Kształcenia Zawodowego i Placówkach Kształcenia Zawodowego. Kształcenie zawodowe praktyczne zwane inaczej praktyczną nauką zawodu realizowane jest u pracodawców w lokalnych zakładach pracy.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia otrzymują miesięczne wynagrodzenie za praktykę zawodową w kwocie:

 • Klasa I – 483,62 zł netto miesięczne
 • Klasa II – 544.07 zł netto miesięczne
 • Klasa III – 604,53 zł netto miesięczne

Nasz doradca zawodowy chętnie pomoże w doborze właściwego kierunku kształcenia, a my zadbamy o praktyki dla Naszych Uczniów u najlepszych fachowców w mieście.

Nasza Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a Nasi Uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Uczniowie Naszej Szkoły mogą zdobyć oprócz dyplomu zawodu dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe np. kurs prawa jazdy kat. B, uprawnienia spawacza, operatora wózka widłowego, koparko-ładowarki, kurs kosmetyczny, obsługi kas fiskalnych, kurs komputerowy, bezwzrokowego posługiwania się klawiaturą, języka obcego i wiele innych – dla ucznia Naszej Szkoły bezpłatne. Posiadanie tych uprawnień w zdecydowany sposób zwiększa szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Nidzicy to:

 • Stypendium dla najlepszych uczniów za wyniki w nauce 1000 zł rocznie
 • Laptopy/tablety dla uczniów do nauki
 • Płatne praktyki u pracodawcy
 • Szybkie wejście na rynek pracy
 • Przyjazna atmosfera
 • Indywidualne podejście do ucznia w szkole i na praktykach
 • Bezpłatne kursy dające dodatkowe kwalifikacje
 • Warsztaty szkolne – najnowsze urządzenia i technologie
 • Szkoła zapewnia komplet podręczników dla każdego ucznia

Klasa mundurowa pożarnicza

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w Nidzicy mają możliwość kształcenia w klasie mundurowej pożarniczej, która obejmuje zajęcia przygotowujące do pracy w formach straży pożarnej:

 • ćwiczenia w jednostkach Straży Pożarnej,
 • zajęcia z obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego,
 • zajęcia samoobrony, wyjazdy sprawnościowe,
 • działania w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej,
 • testy sprawnościowe.

Każdy uczeń otrzymuje mundur i wyposażenie strażackie.

Dlaczego my?

Galeria

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług