Facebook: Czcionka: Kontrast:

Szkoła branżowa większych szans 1

Szkoła branżowa większych szans 1

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 zł.  Wkład UE: 219 680,10 zł

Cel projektu:
Podniesienie do VII.2022 r. kompetencji i kwalifikacji pracowniczych powiązanych z odbywanym kierunkiem kształcenia 23 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Olsztynie prowadzonej przez WMZDZ, poprzez realizację kursów przyczyniających się do zwiększenia ich zatrudnialności po zakończeniu edukacji.

Planowane efekty min:

 • liczba osób, które zostaną „zdiagnozowane” – 23
 • liczba osób, które uzyskają kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 14, w tym:
  • liczba osób, które uzyskają kompetencje w ramach kompetencji fryzjerskich – 7
  • liczba osób, które uzyskają kompetencje w ramach kompetencji gastronomicznych – 1
  • liczba osób, które uzyskają kompetencje w ramach kompetencji krawieckich – 2
  • liczba osób, które uzyskają kompetencje cyfrowe – 2
  • liczba osób, które uzyskają kompetencje osobowościowe – 8
 • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 12, w tym:
  • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje kierowców – 6
  • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje operatorów maszyn i urządzeń – 9
  • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje spawalnicze – 5
  • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje budowlane – 2

Grupa docelowa:
Projekt adresowany do uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Olsztynie prowadzonej przez WMZDZ Olsztynie, uczących się na kierunku: monter sieci i instalacji sanitarnych, fryzjer, kierowca-mechanik, krawiec, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub murarz-tynkarz.

 W ramach projektu każdemu uczniowi oferowane będzie kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • diagnozę potencjału i potrzeb ucznia pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji osobowościowych ułatwiających wejście na rynek pracy (4 godz./os.)
 • cykl szkoleń odpowiadający na potrzeby wynikające z przeprowadzonej diagnozy z dostępnego w projekcie katalogu:
  1. w ramach kursów kompetencyjnych:
   • strzyżenie damskie
   • strzyżenie męskie i barbering
   • przedłużanie i zagęszczanie włosów
   • kreatynowe prostowanie włosów
   • kurs carvingu – trzy stopnie zaawansowania
   • komputerowe projektowanie dzieży
   • praca w zespole
   • orientacja na klienta
   • radzenie sobie ze stresem
  2. w ramach kursów kwalifikacyjnych:
   • prawo jazdy kat. B
   • kierowca operator wózków jezdniowych
   • kierowca operator wózków specjalizowanych
   • operator koparko-ładowarki
   • spawanie metodą MAG 135
   • spawanie metodą TIG 141
   • zgrzewanie rur metodą doczołową i elektrooporową
   • monter rusztowań

oraz wsparcie towarzyszące:

 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • zwrot kosztów dojazdu lub bezpłatny transport zorganizowany na każdym etapie wsparcia
 • wymagane badania lekarskie do kursów
 • wyżywienie w trakcie kursów
 • opłacone koszty egzaminów

Rekrutacja
Rekrutacja do projektu przewidywana jest w I.2021.
Więcej informacji nt. projektu oraz szczegóły dotyczące wymaganych na etapie rekrutacji dokumentów można uzyskać w:

Szkole Branżowej I stopnia przy WMZDZ w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn 
tel. (89) 523 72 64, kom: 507-123-989
szkola@wzdz.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Szkoła branżowa większych szans 1” dostępne tutaj

Zobacz również

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Po lepszą pracę!

Po lepszą pracę!

„Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …

Moc młodych

Moc młodych

„Moc młodych” to grupa 5 mikroregionalnych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od marca 2020 do czerwca 2022 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiaty) Tytuł projektu Wartość projektu w tym …

Młoda moc!

Młoda moc!

„Młoda moc!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest współfinansowany …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo