Facebook: Czcionka: Kontrast:

„Szkoła branżowa plus 8”

„Szkoła branżowa plus 8”

Projekt „ Szkoła branżowa plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 31.03.2021 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 193 686,47 zł. Kwota dofinansowania: 174 317,82 zł.  Wkład UE: 164 633,49 zł

Cel projektu

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowniczych 14 uczniów Szkoły branżowej I stopnia w Nidzicy prowadzonej przez WMZDZ, poprzez realizację kursów, szkoleń i praktyk zawodowych u pracodawców w okresie od IX.2019 do III.2021 r. przyczyniających się do zwiększenia ich zatrudnialności po zakończeniu edukacji.

Planowane efekty

 • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 7,
 • liczba osób, które zostaną „zdiagnozowane” – 14,
 • liczba osób, które uzyskają kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 10,
 • liczba osób, które zakończą udział w praktykach zawodowych u pracodawców – 12.

Grupa docelowa

Projekt adresowany do uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Nidzicy prowadzonej przez WMZDZ.

W ramach projektu każdemu uczniowi oferowane będzie kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • diagnozę potencjału i potrzeb ucznia pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy (4 godz./os.)
 • cykl szkoleń odpowiadający na potrzeby wynikające z przeprowadzonej diagnozy z dostępnego w projekcie katalogu:
  • 1 w ramach kursów kwalifikacyjnych:
   • kierowca operator wózków jezdniowych,
   • prawo jazdy kat. B,
   • spawanie metodą MAG,
   • ECDL Base,ECDL Standard
  • 2 w ramach kursów kompetencyjnych:
   • diagnostyka komputerowa pojazdów,
   • obsługa programów magazynowych – Subiekt,
   • obsługa kas fiskalnych,
   • obsługa narzędzi biurowych,
   • programowanie maszyn CNC,
   • wizaż i stylizacja,
   • nowoczesne metody prostowania włosów,
   • kreatywne metody farbowania,
   • koki i upięci
 • płatne praktyki zawodowe u lokalnych przedsiębiorców w wymiarze 150h dające możliwość sprawdzenia własnych kwalifikacji i kompetencji u pracodawcy,
 • oraz wsparcie towarzyszące:
  • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
  • wykwalifikowani wykładowcy
  • zwrot kosztów dojazdu lub bezpłatny transport zorganizowany
  • wymagane badania lekarskie
  • wyżywienie w trakcie szkoleń
  • opłacone koszty egzaminów
  • narzędzia i materiały podczas praktyk zawodowych
  • stypendium z tytułu udziału w praktykach zawodowych

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przewidywana jest we IX.2019.

Więcej informacji nt. projektu oraz szczegóły dotyczące wymaganych na etapie rekrutacji dokumentów można uzyskać w:

Centrum Edukacji ZDZ w Nidzicy

13-100 Nidzica ul. Barke 2
tel. 89 625 75 44, e-mail: nidzica@wmzdz.pl

Harmonogramy usług szkoleniowych

Zobacz również

 • Po lepszą pracę!

  Po lepszą pracę!

  „Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …

 • Moc młodych

  Moc młodych

  „Moc młodych” to grupa 5 mikroregionalnych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od marca 2020 do czerwca 2022 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiaty) Tytuł projektu Wartość projektu w tym …

 • Młoda moc!

  Młoda moc!

  „Młoda moc!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest współfinansowany …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo