Facebook: Czcionka: Kontrast:

Szkoła 8 szans

Szkoła 8 szans

Projekt „ Szkoła 8 szans” realizowany od  01.09.2018 do 30.11.2019r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 408 112,95 zł. Kwota dofinansowania: 367 301,65 zł.  Wkład UE: 346 896,00 zł

Cel projektu

Zwiększenie atrakcyjności zawodowej (szans zatrudnienia) 21 uczniów Technikum w Nidzicy prowadzonego przez WMZDZ poprzez uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów zawodowych i szkoleń interpersonalnych oraz odbycia staży u pracodawców w okresie IX.2018-XI.2019.

 • liczba osób, które zostaną „zdiagnozowane” – 21
 • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 11
 • liczba osób, które uzyskają kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 19
 • liczba osób, które zakończą udział w stażach u pracodawców – 17
Grupa docelowa

Projekt adresowany do uczniów Technikum w Nidzicy, kształcących się w kierunku technik logistyk lub technik usług fryzjerskich

 W ramach projektu każdemu uczniowi oferowane będzie kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • diagnozę potencjału i potrzeb każdego ucznia pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji „miękkich” ułatwiających wejście na rynek pracy (4 godz./os.)
 • cykl szkoleń odpowiadający na potrzeby wynikające z przeprowadzonej diagnozy z dostępnego w projekcie katalogu:
  1. w ramach kursów zawodowych:
   • operator wózka jezdniowego,
   • prawo jazdy kat. B,
   • obsługa programów magazynowych – Subiekt,
   • arkusz kalkulacyjny Excel,
   • wykorzystywanie narzędzi biurowych,
   • wizaż i stylizacja,
   • nowoczesne metody prostowania włosów,
   • kreatywne metody farbowania,
   • koki i upięcia,
  2. w ramach kursów kompetencji pracowniczo – osobowościowych:
   • skuteczna komunikacja,
   • praca w zespole,
   • orientacja na klienta,
   • radzenie sobie ze stresem.
 • płatne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców w wymiarze 150h (dla wszystkich uczestników) dające możliwość sprawdzenia własnych kwalifikacji i kompetencji u pracodawcy
 • Katalog-materiałów-i-narzędzi

oraz wsparcie towarzyszące:

 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • zwrot kosztów dojazdu lub transport zorganizowany
 • wymagane badania lekarskie
 • wyżywienie w trakcie szkoleń
 • stypendium stażowe
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przewidywana jest we IX.2018.

Więcej informacji nt. projektu oraz szczegóły dotyczące wymaganych na etapie rekrutacji dokumentów można uzyskać w:

Centrum Edukacji ZDZ w Nidzicy

ul. Barke 2    13-100 Nidzica
tel. 89 625 75 44
e-mail: [email protected]

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Szkoła 8 szans” dostępne >>tutaj<<.

Zobacz również

Szkoła branżowa większych szans 1

Szkoła branżowa większych szans 1

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Po lepszą pracę!

Po lepszą pracę!

„Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …

Moc młodych

Moc młodych

„Moc młodych” to grupa 5 mikroregionalnych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od marca 2020 do czerwca 2022 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiaty) Tytuł projektu Wartość projektu w tym …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo