Facebook: Czcionka: Kontrast:

Szkoła 8 szans

Szkoła 8 szans

Projekt „ Szkoła 8 szans” realizowany od  01.09.2018 do 30.11.2019r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 408 112,95 zł. Kwota dofinansowania: 367 301,65 zł.  Wkład UE: 346 896,00 zł

Cel projektu

Zwiększenie atrakcyjności zawodowej (szans zatrudnienia) 21 uczniów Technikum w Nidzicy prowadzonego przez WMZDZ poprzez uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów zawodowych i szkoleń interpersonalnych oraz odbycia staży u pracodawców w okresie IX.2018-XI.2019.

 • liczba osób, które zostaną „zdiagnozowane” – 21
 • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 11
 • liczba osób, które uzyskają kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 19
 • liczba osób, które zakończą udział w stażach u pracodawców – 17
Grupa docelowa

Projekt adresowany do uczniów Technikum w Nidzicy, kształcących się w kierunku technik logistyk lub technik usług fryzjerskich

 W ramach projektu każdemu uczniowi oferowane będzie kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • diagnozę potencjału i potrzeb każdego ucznia pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji „miękkich” ułatwiających wejście na rynek pracy (4 godz./os.)
 • cykl szkoleń odpowiadający na potrzeby wynikające z przeprowadzonej diagnozy z dostępnego w projekcie katalogu:
  1. w ramach kursów zawodowych:
   • operator wózka jezdniowego,
   • prawo jazdy kat. B,
   • obsługa programów magazynowych – Subiekt,
   • arkusz kalkulacyjny Excel,
   • wykorzystywanie narzędzi biurowych,
   • wizaż i stylizacja,
   • nowoczesne metody prostowania włosów,
   • kreatywne metody farbowania,
   • koki i upięcia,
  2. w ramach kursów kompetencji pracowniczo – osobowościowych:
   • skuteczna komunikacja,
   • praca w zespole,
   • orientacja na klienta,
   • radzenie sobie ze stresem.
 • płatne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców w wymiarze 150h (dla wszystkich uczestników) dające możliwość sprawdzenia własnych kwalifikacji i kompetencji u pracodawcy
 • Katalog-materiałów-i-narzędzi

oraz wsparcie towarzyszące:

 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • zwrot kosztów dojazdu lub transport zorganizowany
 • wymagane badania lekarskie
 • wyżywienie w trakcie szkoleń
 • stypendium stażowe
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przewidywana jest we IX.2018.

Więcej informacji nt. projektu oraz szczegóły dotyczące wymaganych na etapie rekrutacji dokumentów można uzyskać w:

Centrum Edukacji ZDZ w Nidzicy

ul. Barke 2    13-100 Nidzica
tel. 89 625 75 44
e-mail: nidzica@wmzdz.pl

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Szkoła 8 szans” dostępne >>tutaj<<.

Zobacz również

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …

„Szkoła branżowa plus 8”

„Szkoła branżowa plus 8”

Projekt „ Szkoła branżowa plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 15.12.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 193 686,47 zł. Kwota dofinansowania: 174 317,82 zł.  …

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.3.  Cel projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania procesami instytucji oraz innowacji organizacyjnych w obszarze : …

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj zawodowo 6 Projekt „Żyj zawodowo 6” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Wartość projektu: 431 325,80 zł, w tym wkład Funduszy …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo