Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ZDZ - Zmierzamy do zmiany. Szkolenia wewnętrzne pracowników. - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

ZDZ – Zmierzamy do zmiany. Szkolenia wewnętrzne pracowników.

O projekcie

Na co dzień szkolimy innych, a teraz przyszedł czas na nas samych!
Projekt „ZDZ – Zmierzamy Do Zmiany. Szkolenia wewnętrzne pracowników WM ZDZ w Olsztynie” obejmuje cykl szkoleń dostosowujących umiejętność pracowników WM ZDZ, do zachodzących zmian w gospodarce i wdrażanych zmian organizacyjnych w firmie. W projekcie przewidziano szkolenia w 22 tematach z zakresu kompetencji miękkich, w tym osobowościowych (tj. gotowość do zmian, radzenie sobie ze stresem, efektywność osobista), szkolenia sprzedażowe, z zakresu prawa oraz warsztaty dla doradców-brokerów edukacyjnych.

Projekt będzie realizowany dwutorowo, w następujących etapach:

  • wyłanianie wykonawców odpowiedzialnych za kompleksową organizację i realizację szkoleń (w każdym przypadku szkolenia będą miały charakter wyjazdowy) – w trybie zasady konkurencyjności;
  • szkolenia pracowników WM ZDZ.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i stymulowanie rozwoju WM ZDZ w oparciu o wzrost kompetencji pracowników przedsiębiorstwa.

Planowanym efektem projektu, będzie więc nie tylko wzrost konkurencyjności samego WM ZDZ, ale także rozwój kompetencji zawodowych 43 pracowników firmy, świadczących usługę organizacji i realizacji kształcenia ustawicznego dla mieszkańców naszego województwa. Pośrednio z efektów działań projektowych skorzystają także partnerzy biznesowi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 (Usługi dla MŚP)

Okres realizacji projektu:  I.2020 – XII.2022 r.
Wartość projektu: 294 000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 249 900,00 zł

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług