Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Planowane efekty działań - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szansa na lepsze życie

Diagnozą objęte zostaną 252 osoby, spośród diagnozowanych osób do dalszego udziału w projekcie jakim jest Trening umiejętności społecznych i Warsztaty umiejętności cyfrowych oraz doradztwo indywidualne zakwalifikowanych zostanie 224 Seniorów, którzy po odbyciu wspomnianych form wsparcia przystąpią do procesu walidacji.  Zakłada się, że w efekcie przeprowadzonej walidacji min. 75% tj. 168 Uczestników potwierdzi nabyte w projekcie umiejętności społeczne i cyfrowe w dowód czego uzyska „Certyfikat nabytych umiejętności”.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług