Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Malec z aktywnym rodzicem - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Malec z aktywnym rodzicem

niania rysuje obrazek razem z małym chłopcem

O projekcie

Projekt „Malec z aktywnym rodzicem” (nr RPWM.10.04.00-28-0081/22), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4

Projekt ma na celu pomoc rodzicom dzieci do lat 3 w utrzymaniu pracy, powrocie do pracy lub znalezieniu pracy, poprzez:

  • wsparcie finansowe opieki nad dzieckiem, w postaci refundacji maksymalnie 80% kosztów zatrudnienia niani lub kosztów opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego
  • wsparcie aktywizacyjne, w tym doradztwo, szkolenia, staże zawodowe i pośrednictwo pracy.

Efektem projektu będzie znalezienie lub efektywne poszukiwanie pracy przez 30 uczestników.

Projekt jest adresowany do 50 osób – rodziców lub opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku od 20. tygodnia do 3. roku życia, zamieszkujących na terenie subregionu olsztyńskiego oraz nie wykonujących pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, tj. są osobami bezrobotnymi (niezatrudnionymi nigdzie) lub przebywającymi na urlopie wychowawczym.

Projekt realizowany w okresie od 1 września 2022 do 30 listopada 2023 roku.

Wartość projektu wynosi 2.087.806,68 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1.565.855,01 zł i dotacja z budżetu krajowego 194.013,27 zł.

Więcej o projekcie na: www.dziecko.wmzdz.pl

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług