Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Malec u niani - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Malec u niani

niania rysuje obrazek razem z małym chłopcem

O projekcie

Projekt „Malec u niani” (nr RPWM.10.04.00-28-0076/22), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4

Projekt ma na celu pomoc rodzicom dzieci do lat 3 w utrzymaniu pracy, powrocie do pracy lub znalezieniu pracy, poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zatrudnienie niani.

Rodzic (uczestnik projektu) otrzyma refundację do 80% poniesionych kosztów wynagrodzenia niani, limitowaną do wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz z narzutami na składki ubezpieczeń społecznych (tj. do kwoty 2408 zł wynagrodzenia niani brutto w roku 2022 i 2792 zł w roku w 2023), przez okres do 12 miesięcy łącznie i nie dłużej niż do 3. urodzin dziecka.

Efektem projektu będzie utrzymanie zatrudnienia lub powrót do pracy po udziale w projekcie przez 25 uczestników oraz znalezienie lub efektywne poszukiwanie pracy przez 44 uczestników.

Projekt jest adresowany do 115 osób – rodziców lub opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku od 20. tygodnia do 3. roku życia, zamieszkujących na terenie subregionu olsztyńskiego.

Projekt realizowany w okresie od 1 września 2022 do 30 listopada 2023 roku.

Wartość projektu wynosi 5.232.039,54 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3.924.029,65 zł oraz dotacja z budżetu krajowego 398.089,97 zł.

Więcej o projekcie na: www.dziecko.wmzdz.pl

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług