Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Iławska Szkoła Branżowa I stopnia ZDZ z plusem

Rekrutacja odbędzie się w kwietniu 2024 r. i prowadzona będzie w Szkole Branżowej I stopnia w Iławie spośród uczniów kształcący się w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca lub ślusarz.

Zostanie utworzona lista rankingowa wszystkich Kandydatów, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie i złożyli uzupełniony Formularz rekrutacyjny w sekretariacie szkoły. Kandydaci zostaną uszeregowani na liście rankingowej, według uzyskanych punktów.

W przypadku większej liczby chętnych, spośród osób mających tę samą liczbę punktów na liście rankingowej, pierwszeństwo będzie przysługiwać osobom z niepełnosprawnością i osobom spoza Iławy. Ostatecznym rozstrzygającym kryterium będzie dochód netto na członka rodziny.

Wyniki rekrutacji – lista rankingowa

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług