Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Brzdąc w żłobku - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Brzdąc w żłobku

niania rysuje obrazek razem z małym chłopcem

O projekcie

Projekt „Brzdąc w żłobku” (nr RPWM.10.04.00-28-0073/22), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4

Projekt ma na celu pomoc rodzicom dzieci do lat 3 w utrzymaniu pracy, powrocie do pracy lub znalezieniu pracy, poprzez udzielenie wsparcia finansowego na skorzystanie z opieki instytucjonalnej nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Rodzic (uczestnik projektu) otrzyma refundację do 80% poniesionych kosztów opieki podstawowej w żłobku lub innej instytucji, przy czym nie więcej niż 1200 zł miesięcznie, przez okres do 12 miesięcy łącznie i nie dłużej niż do 3 urodzin dziecka.

Efektem projektu będzie utrzymanie zatrudnienia lub powrót do pracy po udziale w projekcie przez 22 uczestników oraz znalezienie lub efektywne poszukiwanie pracy przez 22 uczestników.

Projekt jest adresowany do 72 osób – rodziców lub opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku od 20. tygodnia do 3. roku życia, zamieszkujących na terenie subregionu elbląskiego.

Projekt realizowany w okresie od 1 września 2022 do 30 listopada 2023 roku.

Wartość projektu wynosi 1.035.000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 776.250,00 zł i dotacja z budżetu krajowego 93.150,00 zł.

Więcej o projekcie na: www.dziecko.wmzdz.pl

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług