Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Bony na cyfryzację - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Bony na cyfryzację

O projekcie

Pandemia covid-19 uświadomiła nam wszystkim szereg problemów, ale i nowych możliwości, które łączą się z szerokorozumianą telepracą oraz telenauczaniem (e-learningiem). Aby lepiej przygotować się do tych wyzwań, skorzystaliśmy z dofinansowania unijnego i rozpoczęliśmy realizację projektu finansowanego ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ze środków specjalnej linii budżetowej Unii Europejskiej REACT-EU (umowa nr POIR.06.02.00-28-0117/21-00).

Nasz projekt, o nazwie „Wdrożenie rozwiązań cyfrowych usprawniających telepracę administracyjną i  zdalne świadczenie usług szkoleniowych dla zwiększenia efektywności  biznesowej  WMZDZ” będzie realizowany od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 roku, a jego głównym celem jest przystosowanie Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie do efektywnego funkcjonowania w warunkach ograniczonej i zmiennej dostępności fizycznej pracowników (wynikającej  zwłaszcza z pandemii) oraz do sprawnej  komunikacji  z klientami  i  świadczenia usług szkoleniowych w formie zdalnej.

Dzięki projektowi, usprawnimy świadczenie telepracy przez naszą kadrę (czyli będziemy bardziej dostępni i wyeliminujemy przerwy w pracy wynikające z ewentualnych lock-downów), a także będziemy w stanie lepiej zarządzać procesem szkoleń on-line i komunikacją z kursantami. Kontakt z nami będzie łatwiejszy m.in. dzięki efektywnym formularzom internetowym, czy mechanizmom otrzymywania bezpłatnych powiadomień SMS. Wdrożone rozwiązania infrastruktury komputerowej (szybki i nowoczesny serwer z odpowiednim oprogramowaniem) dodatkowo zmniejszą nasze uzależnienie od nośników fizycznych, co będzie miało wymiar ekologiczny. Najważniejsze zaś dla nas jest to, że sprawniejsza praca WMZDZ przełoży się na lepszą organizację szkoleń zawodowych, na czym skorzystają nasi  klienci.

Cały projekt ma wartość 122 515,28 zł, w tym 104 137,97 zł to wkład Funduszy Europejskich, a 18 377,31 zł to nasz udział własny.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług