Facebook: Czcionka: Kontrast:

Opisy kursów

 • Operator żurawi stałych, przenośnych, przewoźnych „HDS”

  Szkolenie adresowane do osób obsługujących żurawie przenośne instalowane na pojeździe ciężarowym lub żurawie przenośnych Cel kursu Przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi  żurawi  oraz zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisja Urzędu Dozoru Technicznego. Informacje organizacyjne …

 • Spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe 311

  SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ  DOFINANSOWANIA  (USŁUGA ROZWOJOWA) DLA PRACOWNIKÓW  MIKRO- MAŁYCH –  ŚREDNICH FIRM Cel szkolenia Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu spawacza oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną IS w Gliwicach i uzyskanie uprawnień …

 • Spawanie elektrodami otulonymi (111) blach i rur – spoiny pachwinowe

  SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ  DOFINANSOWANIA  (USŁUGA ROZWOJOWA) DLA PRACOWNIKÓW  MIKRO- MAŁYCH –  ŚREDNICH FIRM Cel szkolenia Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu spawacza oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną IS w Gliwicach i uzyskanie uprawnień …

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)

  Cel szkolenia Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu spawacza oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną IS w Gliwicach i uzyskanie uprawnień spawalniczych – w wybranej metodzie – zgodnie z zakresem PN Informacje organizacyjne Kurs …

 • MS Excell – obsługa arkusza kalkulacyjnego

  Cel szkolenia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w obsłudze programu MS EXCEL Informacje organizacyjne Szkolenie jest prowadzone w blokach tematycznych : Podstawowe informacje o Excelu ,  Formuły i funkcje,  Tworzenie wykresów i grafiki . Każdy …

 • ochrona roślin

  Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego działając na podstawie upoważnienia nr 28/62/3946 nadanego przez Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie zaprasza na Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz szkolenia w zakresie …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo