Facebook: Czcionka: Kontrast:

Operator traków i wielopił

Szkolenie adresowane do osób przygotowujących się do pracy w tartaku i obsługi traka

Cel szkolenia

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej i bezpiecznej pracy przy obsłudze pił tartacznych, wielopił, pilarek

Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych. Czas szkolenia może ulec zmianie przy uwzględnieniu stopnia opanowania umiejętności praktycznych.

Zakres szkolenia

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami p.poż  przy obsłudze traku i wielopił
 2. Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa zawodowego
 3. Organizacja i technologia procesu produkcyjnego
 4. Budowa, obsługa i konserwacja traka i wielopił
 5. Praktyczna obsługa maszyn i urządzeń trakowych i wielopił
 6. Prace kontrolno pomiarowe i odbiór jakościowy

Absolwent po zdanym egzaminie wewnętrznym otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C

  Cel szkolenia Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego. Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym. Zakres szkolenia 20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady …

 • Prawo jazdy kat. B

  Cel szkolenia Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym. Zakres szkolenia 30 godz. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo