Facebook: Czcionka: Kontrast:

Młodzi: Akcja! 9

Młodzi: Akcja! 9

Młodzi: Akcja! 9

(Iława, Nowe Miasto Lubawskie)

Projekt „ Młodzi: Akcja! 9!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 . Wartość projektu ogółem: 360, 769,24 zł.  Kwota dofinansowania: 342 730,76 zł . Wkład UE: 304 056,31 zł

Cel projektu

Zwiększenie do VIII.2019 roku szans zatrudnienia 30 mieszkańców powiatu iławskiego i nowomiejskiegow wieku 15-29 lat (w 80% nie pracująca, nie ucząca się i nie szkoląca się młodzież tzw. NEET oraz młodzi pracujący znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy), w tym niepełnosprawnych, poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

Planowane efekty
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (os. niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne, imigranci, reemigranci) – na poziomie 39%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji – na poziomie 54%
 • wskaźnik efektywności zawodowej – na poziomie 27%
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 9 osób
Zapraszamy do projektu osoby:
 • pozostające bez pracy (bezrobotni niezarejestrowani w PUP lub bierni zawodowo)
 • pracujące, ale znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj: ubodzy pracujący (zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkująca w   gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej),
 • zatrudnione na umowach krótkoterminowych
 • pracujące w ramach umów cywilno-prawnych
 • w wieku od 15 do 29 r.ż.
 • zamieszkujące teren powiatu iławskiego i nowomiejskiego
 W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 30 osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:
 • doradztwo indywidualne mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./os.)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (8 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy
 • staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach (dla 20 osób)
 • pośrednictwo pracy (2godz/os)
oraz wsparcie towarzyszące:
 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • dogodne terminy szkoleń
 • szansę na stałe zatrudnienie
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przewiduje II rundy w okresie IX 2018, II-III 2019.

Listy rankingowe z rekrutacji

TURA I

Lista rankingowa I – os. pracujące

Lista rankingowa I – os. bierne i bezrobotne niezarejestrowane w UP

TURA II

Lista rankingowa II – os. pracujące

Lista rankingowa II – os. bierne i bezrobotne niezarejestrowane w UP

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy Usług Szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Młodzi: Akcja! 9” dostępne są >>tutaj<<

Szczegóły dot. składania dokumentów można uzyskać w:

Biuro Realizatora Projektu

Centrum Edukacji ZDZ w Iławie

ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

tel. 89 648 41 81, kom. 507-124-249

ilawa@wmzdz.pl

Zobacz również

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …

Żyj zawodowo 5

Żyj zawodowo 5

Centrum Edukacji w Bartoszycach Projekt „Żyj zawodowo 5” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: I.2019-XII.2019. Wartość projektu ogółem: …

Żyj zawodowo 7

Żyj zawodowo 7

Centrum Edukacji w KĘTRZYNIE Projekt „Żyj zawodowo 7” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 11.2018-10.2019. Wartość projektu wynosi 415 …

Młodzi: akcja! 6

Młodzi: akcja! 6

Projekt „Młodzi: akcja! 6” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Okres realizacji projektu: 10.2018-10.2019. Wartość projektu wynosi 270 216,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -