Facebook: Czcionka: Kontrast:

Młodzi: Akcja! 9

Młodzi: Akcja! 9

Młodzi: Akcja! 9

(Iława, Nowe Miasto Lubawskie)

Projekt „ Młodzi: Akcja! 9!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 . Wartość projektu ogółem: 360, 769,24 zł.  Kwota dofinansowania: 342 730,76 zł . Wkład UE: 304 056,31 zł

Cel projektu

Zwiększenie do VIII.2019 roku szans zatrudnienia 30 mieszkańców powiatu iławskiego i nowomiejskiegow wieku 15-29 lat (w 80% nie pracująca, nie ucząca się i nie szkoląca się młodzież tzw. NEET oraz młodzi pracujący znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy), w tym niepełnosprawnych, poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

Planowane efekty
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (os. niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne, imigranci, reemigranci) – na poziomie 39%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji – na poziomie 54%
 • wskaźnik efektywności zawodowej – na poziomie 27%
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 9 osób
Zapraszamy do projektu osoby:
 • pozostające bez pracy (bezrobotni niezarejestrowani w PUP lub bierni zawodowo)
 • pracujące, ale znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj: ubodzy pracujący (zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkująca w   gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej),
 • zatrudnione na umowach krótkoterminowych
 • pracujące w ramach umów cywilno-prawnych
 • w wieku od 15 do 29 r.ż.
 • zamieszkujące teren powiatu iławskiego i nowomiejskiego
 W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 30 osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:
 • doradztwo indywidualne mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./os.)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (8 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy
 • staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach (dla 20 osób)
 • pośrednictwo pracy (2godz/os)
oraz wsparcie towarzyszące:
 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • dogodne terminy szkoleń
 • szansę na stałe zatrudnienie
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przewiduje II rundy w okresie IX 2018, II-III 2019.

Listy rankingowe z rekrutacji

TURA I

Lista rankingowa I – os. pracujące

Lista rankingowa I – os. bierne i bezrobotne niezarejestrowane w UP

TURA II

Lista rankingowa II – os. pracujące

Lista rankingowa II – os. bierne i bezrobotne niezarejestrowane w UP

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy Usług Szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Młodzi: Akcja! 9” dostępne są >>tutaj<<

Szczegóły dot. składania dokumentów można uzyskać w:

Biuro Realizatora Projektu

Centrum Edukacji ZDZ w Iławie

ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

tel. 89 648 41 81, kom. 507-124-249

ilawa@wmzdz.pl

Zobacz również

Szkoła branżowa większych szans 1

Szkoła branżowa większych szans 1

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Po lepszą pracę!

Po lepszą pracę!

„Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …

Moc młodych

Moc młodych

„Moc młodych” to grupa 5 mikroregionalnych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od marca 2020 do czerwca 2022 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiaty) Tytuł projektu Wartość projektu w tym …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo