Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Kursy zawodowe

Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

 • Termin:

  20.02.2024

 • Czas:

  7 h

 • Wiek:

  od 16 lat

 • Miejsce:

  ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

350,00 zł

Cel kursu

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy dotyczącej prowadzenia obrotu i sprzedaży środków ochrony roślin.

Informacje organizacyjne

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zajmują się sprzedażą środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy i którym mija termin 5 lat od momentu ukończenia kursu podstawowego lub uzupełniającego. Ukończenie kursu pozwala na aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu podstawowych przepisów prawnych regulujących zasady obrotu środkami ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin oraz przepisów BHP przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin. 
Program kursu opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Załącznik nr 3). Szkolenie realizowane jest na podstawie upoważnienia nr 28/62/3946 nadanego dla W-M ZDZ w Olsztynie przez Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie do realizacji wybranych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego w zakresie środków ochrony roślin, z zaznaczeniem konkretnej tematyki szkolenia, które jest ważne przez 5 lat. 
Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych i realizowane jest w trybie stacjonarnym. 
Słuchacze otrzymują na własność notatnik, długopis i materiały szkoleniowe zgodne z tematyką kursu w wersji elektronicznej lub papierowej.

Zakres szkolenia

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 • Aktualizacja wiedzy z zakresu: Technik wykonywania zabiegów w ochronie roślin, Integrowanej ochrona roślin, Bezpieczeństwa i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 16 lat
 • 16-18 lat – pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w kursie

Kontakt

Milena Jaroszuk

Opiekun kursu

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Zobacz również

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług