Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Pedagogika / Opieka / Pomoc społeczna

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Termin:

  01.08-31.08.2024

 • Czas:

  48.00 h

 • Wiek:

  od 18 lat

 • Miejsce:

  ul. Barke 2, 13-100 Nidzica

1 200,00 zł

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnych do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Informacje organizacyjne

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program kursu opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391). Ukończenie Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu daje możliwość przyjmowania uczniów, praktykantów i pracowników młodocianych w zakładach usługowych, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia i innych. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu nadające kwalifikacje. Szkolenie trwa 48 godzin dydaktycznych (40 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych). Zajęcia odbywają się popołudniami. 
Kurs realizujemy lub on-line – przy pomocy prostej platformy, która nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania i umożliwia komunikację z wykładowcą w czasie rzeczywistym. 
Słuchacze otrzymują na własność notatnik, długopis i materiały szkoleniowe zgodne z tematyką kursu w wersji elektronicznej lub papierowej.

Zakres szkolenia

 • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
 • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu
 • Umiejętności dydaktyczne

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat
 • Spełnianie wymagań wstępnych stawianych kandydatom na kurs zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391)

Kontakt

Angelika Tomasik

Opiekun kursu

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Zobacz również

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług